Vladimír MAŇKA : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 25-07-2004 : Smer (Slovākija)
 • 26-07-2004 / 09-04-2006 : Strana demokratickej ľavice (Slovākija)
 • 10-04-2006 / 13-07-2009 : SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budžeta komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budžeta komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budžeta komiteja

Aizstājējs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nepilngadīgo pasargāšanu no nepiemērotu datorspēļu lietošanas  
- P6_DCL(2005)0072 - Zaudējis spēku  
Monika BEŇOVÁ , Miloš KOTEREC , Vladimír MAŇKA  
Sākuma datums : 12-12-2005
Zaudē spēku : 12-03-2006
Parakstītāju skaits : 86 - 12-03-2006

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.