Manfred WEBER : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Indiju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 20-03-2013 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Reģionālās attīstības komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 07-05-2012 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 205.a pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 133. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par mēriem veltītas Eiropas dienas pasludināšanu  
- P7_DCL(2014)0006 - Zaudējis spēku  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Sākuma datums : 16-01-2014
Zaudē spēku : 16-04-2014
Parakstītāju skaits : 39 - 17-04-2014
Rakstiska deklarācija par savstarpīga vīzu režīma atjaunošanu — solidaritāte ar Čehijas pilsoņiem saistībā ar viņu nevienlīdzīgo statusu pēc Kanādas vienpusīgi ieviestā vīzu režīma  
- P7_DCL(2010)0089 - Pieņemts  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Sākuma datums : 10-11-2010
Zaudē spēku : 10-03-2011
Pieņemts (datums) : 08-03-2011
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2011)0087
Parakstītāju skaits : 375 - 07-03-2011

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti