• Jorgo   CHATZIMARKAKIS  

Jorgo CHATZIMARKAKIS : Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) - 7. sasaukums 

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par apmācības veicināšanu jurisprudences jomā  
- P7_DCL(2013)0013 - Zaudējis spēku  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 58 - 10-12-2013
Rakstiska deklarācija par bērnu aizsardzību nolaupīšanas gadījumos, cita starpā saistībā ar strīdiem par aizgādnības tiesībām  
- P7_DCL(2013)0012 - Zaudējis spēku  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 91 - 10-12-2013
Rakstiska deklarācija par strādnieku un ugunsdzēsēju varonīgo rīcību Fukushima Daiichi kodolektrostacijā  
- P7_DCL(2011)0023 - Zaudējis spēku  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Sākuma datums : 09-05-2011
Zaudē spēku : 15-09-2011
Parakstītāju skaits : 156 - 16-09-2011
Rakstiska deklarācija par plašsaziņas līdzekļu nozares finansēšanu — nosargāt tiesības uz informāciju un vārda brīvību  
- P7_DCL(2010)0055 - Zaudējis spēku  
Tanja FAJON , Jean-Marie CAVADA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Patrick LE HYARIC , Ioan ENCIU  
Sākuma datums : 14-06-2010
Zaudē spēku : 14-10-2010
Parakstītāju skaits : 89 - 15-10-2010