Jerzy BUZEK : CV 

Dzīves gājuma apraksts (CV) nav pieejams 

Kontakti