Jerzy BUZEK : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polija)

Priekšsēdētājs 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Eiropas Parlaments
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Priekšsēdētāju konference

Priekšsēdētājs 

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Biedrs 

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

Aizstājējs 

 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti