• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Plenārsēdes debašu dokumenti - 6. sasaukums 

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.