• Luis   YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA  

Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : Rezolūcijas priekšlikumi - 7. sasaukums 

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants