Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Priekšsēdētājs 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Delegāciju vadītāju konference

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Delegāciju vadītāju konference
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumiem: politiskie un darbības aspekti  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
ATZINUMS ES pretterorisma politika — galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija