• Barbara   KUDRYCKA  

Barbara KUDRYCKA : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par 2016. gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE