Jacek SARYUSZ-WOLSKI : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 10-07-2012 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis
 • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polija)

Priekšsēdētājs 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ārlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ārlietu komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par „Enerģētikas ceļvedi 2050” — enerģiju nākotnei  
- AFET_AD(2012)496346 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību  
- AFET_AD(2010)445792 -  
-
AFET 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu  
- AFET_AD(2010)430670 -  
-
AFET 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti