Bogusław SONIK : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 20-11-2018 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 20-11-2018 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polija)

Biedrs 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Kultūras un izglītības komiteja
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija