Ana GOMES : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugāle)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ārlietu komiteja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 13-11-2006 / 14-02-2007 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ārlietu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ārlietu komiteja

Aizstājēja 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Attīstības komiteja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 19-01-2006 / 12-11-2006 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Attīstības komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Attīstības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 194. pants un 162. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 52.a pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 53. pants, 54. pants, V pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko piemēro dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret dažām personām, kuras traucē miera procesu un pārkāpj starptautiskos tiesību aktus konfliktā Dārfūras reģionā Sudānā  
- DEVE_AD(2005)357991 -  
-
DEVE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 133. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par kodolatbruņošanos  
- P6_DCL(2008)0098 - Zaudējis spēku  
Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES  
Sākuma datums : 17-11-2008
Zaudē spēku : 12-03-2009
Parakstītāju skaits : 89 - 12-03-2009
Rakstiska deklarācija par mikrokredītu  
- P6_DCL(2008)0002 - Pieņemts  
Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Sākuma datums : 14-01-2008
Zaudē spēku : 24-04-2008
Pieņemts (datums) : 08-05-2008
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2008)0199
Parakstītāju skaits : 424 - 24-04-2008
Rakstiska deklarācija par ES apņemšanos nodrošināt Ayaan Hirsi Ali aizsardzību  
- P6_DCL(2007)0110 - Zaudējis spēku  
Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR  
Sākuma datums : 10-12-2007
Zaudē spēku : 26-03-2008
Parakstītāju skaits : 144 - 27-03-2008

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti