Ana GOMES : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 ... : Partido Socialista (Portugāle)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 22-03-2018 ... : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 14-07-2014 ... : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 14-07-2014 ... : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19-01-2017 ... : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājēja 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 04-09-2014 / 18-01-2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 10-10-2014 ... : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 22-10-2014 ... : Delegācija attiecībām ar Irāku
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 01-12-2016 ... : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 ... : Ārlietu komiteja
 • 19-01-2017 ... : Cilvēktiesību apakškomiteja

Kontakti