Ana GOMES : Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 205.a pants

Kontakti