Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Locekle
 • Portugāle Partido Socialista
 • Dzimšanas gads: 1954. gada 9. februāris, Lisboa

Politiskās grupas

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle
 • 01.07.2014 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugāle)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugāle)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugāle)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 22.03.2018 ... : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Locekle

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ārlietu komiteja
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ārlietu komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ārlietu komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ārlietu komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Irāku
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ārlietu komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14.07.2014 ... : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 14.07.2014 ... : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19.01.2017 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 19.01.2017 ... : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 12.09.2017 ... : Īpašā komiteja terorisma jautājumos
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājēja

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Attīstības komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Attīstības komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Attīstības komiteja
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Ārlietu komiteja
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 10.10.2014 ... : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 22.10.2014 ... : Delegācija attiecībām ar Irāku
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2017 ... : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19.01.2017 ... : Ārlietu komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

222

Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (debates)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Stāvoklis Irānā (debates)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Gatavošanās Eiropadomes 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmei (debates)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Krievijas iebrukums Ukrainā (debates)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (debates)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

8

ZIŅOJUMS par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

ZIŅOJUMS par kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspektiem

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

ATZINUMS par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšanu

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

ATZINUMS par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs — saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Rezolūcijas priekšlikumi

269

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Pakistānu — nesenie vajāšanas gadījumi

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Krievijas iebrukumu Ukrainā

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Rakstiskas deklarācijas

7

Rakstiska deklarācija par bezapkalpes aparātu izmantošanu mērķtiecīgā slepkavošanā

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Zaudējis spēku

Detalizēti

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Sākuma datums : 16-01-2012
Zaudē spēku : 20-04-2012
Parakstītāju skaits : 95 - 20-04-2012

Rakstiska deklarācija par tādu zāļu eksportu, kuras izmanto nāvessoda izpildei trešās valstīs

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Zaudējis spēku

Detalizēti

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Sākuma datums : 06-06-2011
Zaudē spēku : 06-10-2011
Parakstītāju skaits : 168 - 06-10-2011

Rakstiska deklarācija par Eiropas sakopšanas talku un globālo kustību „Let’s do it” 2012. gadā

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Pieņemts

Detalizēti

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Sākuma datums : 14-02-2011
Zaudē spēku : 16-05-2011
Pieņemts (datums) : 12-05-2011
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2011)0245
Parakstītāju skaits : 406 - 12-05-2011

Rakstiska deklarācija par to, lai tiktu nodrošināta pilnīga ES kritēriju ievērošana attiecībā uz ieroču un kaujas tehnikas eksportu uz trešām valstīm

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Zaudējis spēku

Detalizēti

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Sākuma datums : 13-12-2010
Zaudē spēku : 24-03-2011
Parakstītāju skaits : 80 - 24-03-2011

Rakstiska deklarācija par nāves soda atcelšanu un Mumia Abu-Jamal lietu

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Zaudējis spēku

Detalizēti

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Sākuma datums : 05-07-2010
Zaudē spēku : 11-11-2010
Parakstītāju skaits : 171 - 11-11-2010

Rakstiska deklarācija par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā kopš prezidenta vēlēšanām 2009. gada jūnijā

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Zaudējis spēku

Detalizēti

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Sākuma datums : 14-06-2010
Zaudē spēku : 14-10-2010
Parakstītāju skaits : 127 - 15-10-2010

Rakstiska deklarācija par Eiropas Savienības centieniem korupcijas apkarošanā

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Pieņemts

Detalizēti

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Sākuma datums : 18-01-2010
Zaudē spēku : 06-05-2010
Pieņemts (datums) : 18-05-2010
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2010)0176
Parakstītāju skaits : 397 - 07-05-2010

Parlamentārie jautājumi

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Komisija

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Komisija

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komisija

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Komisija

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Komisija

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Komisija

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Komisija

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Komisija

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

129

Sieviešu tiesības Afganistānā

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Camp Ashraf nometnes iemītnieku humanitārais stāvoklis.

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) nākotne (debates)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(17)

ES un Āfrikas partnerības norise, apritot gadam kopš Lisabonas sanāksmes (debates)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Balsojumu skaidrojumi

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus

Balsojumu skaidrojumi (2)

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

ZIŅOJUMS par Ķīnas politiku un tās ietekmi uz Āfriku

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par Eiropas Savienības lomu Irākā

AFET
29-02-2008 A6-0052/2008

ZIŅOJUMS par sieviešu lomu starptautiskajā politikā

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko piemēro dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret dažām personām, kuras traucē miera procesu un pārkāpj starptautiskos tiesību aktus konfliktā Dārfūras reģionā Sudānā

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Rezolūcijas priekšlikumi

79

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sieviešu tiesībām Afganistānā

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par atbalstu Sjerraleones Īpašajai tiesai

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Ashraf nometnes iedzīvotāju humanitāro situāciju

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par preses brīvību Kenijā

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par valsts apvērsumu Gvinejā

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Āfrikas ragā

07-01-2009 B6-0033/2009

Rakstiskas deklarācijas

9

Rakstiska deklarācija par kodolatbruņošanos

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Zaudējis spēku

Detalizēti

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Sākuma datums : 17-11-2008
Zaudē spēku : 12-03-2009
Parakstītāju skaits : 89 - 12-03-2009

Rakstiska deklarācija par mikrokredītu

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Pieņemts

Detalizēti

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Sākuma datums : 14-01-2008
Zaudē spēku : 24-04-2008
Pieņemts (datums) : 08-05-2008
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2008)0199
Parakstītāju skaits : 424 - 24-04-2008

Rakstiska deklarācija par ES apņemšanos nodrošināt Ayaan Hirsi Ali aizsardzību

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Zaudējis spēku

Detalizēti

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Sākuma datums : 10-12-2007
Zaudē spēku : 26-03-2008
Parakstītāju skaits : 144 - 27-03-2008

Rakstiska deklarācija par cilvēktiesību aktīvista Munir Said Thalib slepkavību

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Pieņemts

Detalizēti

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Sākuma datums : 12-11-2007
Zaudē spēku : 13-03-2008
Pieņemts (datums) : 10-04-2008
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2008)0126
Parakstītāju skaits : 412 - 12-03-2008

Rakstiska deklarācija par to personu nesodāmību, kuras tiek uzskatītas par vainojamām genocīdā

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Zaudējis spēku

Detalizēti

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Sākuma datums : 06-06-2007
Zaudē spēku : 11-10-2007
Parakstītāju skaits : 76 - 11-10-2007

Rakstiska deklarācija par nāvessoda piespriešanu, nomētājot ar akmeņiem, divām sievietēm uz apsūdzību pamata par laulības pārkāpšanu

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Zaudējis spēku

Detalizēti

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Sākuma datums : 09-05-2007
Zaudē spēku : 14-09-2007
Parakstītāju skaits : 128 - 14-09-2007

Rakstiska deklarācija par ASV iestāžu atteikšanos izsniegt vīzas aizturēto personu ģimenēm

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Zaudējis spēku

Detalizēti

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Sākuma datums : 11-12-2006
Zaudē spēku : 29-03-2007
Parakstītāju skaits : 187 - 29-03-2007

Rakstiska deklarācija par mikrokredītu attīstību saistībā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerību

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Zaudējis spēku

Detalizēti

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Sākuma datums : 31-05-2006
Zaudē spēku : 30-09-2006
Parakstītāju skaits : 67 - 30-09-2006

Rakstiska deklarācija par Hirosimas un Nagasaki bombardēšanas 60. gadadienas atceri

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Zaudējis spēku

Detalizēti

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Sākuma datums : 23-05-2005
Zaudē spēku : 23-08-2005
Parakstītāju skaits : 79 - 23-08-2005

Parlamentārie jautājumi

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Komisija

Gvantanamo ieslodzīto pārmitināšana

20-11-2008 O-0130/2008 Padome

Nepieciešamība Konvencijai par kasešu munīcijas aizliegumu stāties spēkā līdz 2008. gada beigām

15-10-2008 O-0110/2008/pārsk.1 Padome

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Komisija

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Padome

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Komisija

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Komisija

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Padome

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels