Francisco ASSIS : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Delegācija attiecībām ar Mercosur 

Loceklis 

CPDE  
Delegāciju vadītāju konference 
Ārlietu komiteja 
Cilvēktiesību apakškomiteja 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eiropas Robežu un krasta apsardze (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Programma “Tiesiskums” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti