Ryszard CZARNECKI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis
 • 08-07-2014 / 28-02-2018 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Prezidija loceklis
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Eiropas Parlaments
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Eiropas Parlaments

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 17-09-2014 : Budžeta komiteja
 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta kontroles komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
 • 01-06-2016 / 16-06-2016 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (SFPS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes (PIOB) darbību  
- CONT_AD(2016)576690 -  
-
CONT 
ATZINUMS par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus  
- CONT_AD(2015)560757 -  
-
CONT 
ATZINUMS par Eiropas Investīciju banku — 2013. gada pārskats  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par augļu un dārzeņu nozari pēc 2007. gada reformas  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
ATZINUMS par ES piena nozares perspektīvām — piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšanu  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ES palīdzības nonākšanu pie teroristu organizācijām  
- P8_DCL(2015)0005 - Zaudējis spēku  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Sākuma datums : 09-02-2015
Zaudē spēku : 09-05-2015
Parakstītāju skaits : 65 - 11-05-2015

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma 

Kontakti