Matteo SALVINI : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” - Loceklis
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Itālija)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 194. pants un 162. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 123. pants, 128. pants, 130.b pants, 135. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 128. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 130. pants, II pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 133. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par augļmušu Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Zaudējis spēku  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 16 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par atbalstu Eiropas labības nozarei  
- P8_DCL(2016)0132 - Zaudējis spēku  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 21 - 13-03-2017
Rakstiska deklarācija par Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Zaudējis spēku  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 16 - 13-03-2017

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija