Matteo SALVINI
  • Matteo
    SALVINI
  • Itālija
  • Dzimšanas gads: 1973. gada 9. marts, Milano

Uzstāšanās plenārsēdēs

267

Debates ar Horvātijas premjerministru Andrej Plenković par Eiropas nākotni (debates)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (debates)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Stāvoklis Ungārijā (debates)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Eiropadomes 2017. gada 9. un 10. marta sanāksmes secinājumi, tostarp — Romas deklarācija (debates)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Gatavošanās Eiropadomes 2016. gada 15. decembra sanāksmei (debates)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

13

Rezolūcijas priekšlikums par uzņēmumu sociālo atbildību

12-03-2018 B8-0152/2018

Rezolūcijas priekšlikums par cilvēktiesību pašreizējo stāvokli Turcijā

05-02-2018 B8-0079/2018

Rezolūcijas priekšlikums par atbalstu no talidomīda lietošanas cietušajiem

12-12-2016 B8-1343/2016

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm

23-11-2016 B8-1284/2016

Rezolūcijas priekšlikums par ES un Turcijas attiecībām

22-11-2016 B8-1279/2016

Rezolūcijas priekšlikums PRIEKŠLIKUMS IZTEIKT NEUZTICĪBU EIROPAS KOMISIJAI

12-05-2016 B8-0621/2016/pārsk 1

Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

38

Rezolūcijas priekšlikums par dzimstības rādītāju uzlabošanu Eiropā

12-09-2017 B8-0532/2017

Rezolūcijas priekšlikums par ECB iegādāto un turēto valsts parāda vērtspapīru anulēšanu

28-10-2016 B8-1215/2016

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas politiku, kas veicina imigrāciju

29-06-2016 B8-0856/2016

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas centieniem kontrolēt nelegālo imigrāciju

27-06-2016 B8-0844/2016

Rezolūcijas priekšlikums par Krievijai noteiktajām sankcijām

27-05-2016 B8-0674/2016

Rezolūcijas priekšlikums par radikāli noskaņotu imamu centralizētu reģistru

21-04-2016 B8-0501/2016

Rakstiskas deklarācijas

20

Rakstiska deklarācija par augļmušu Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 16 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par atbalstu Eiropas labības nozarei

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 21 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 16 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par aizsargājamas sugas statusu Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 15 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par pārtikas piedevām E 249 un E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Sākuma datums : 30-11-2016
Zaudē spēku : 01-03-2017
Parakstītāju skaits : 19 - 02-03-2017

Rakstiska deklarācija par specializētas tehniskās apmācības nozīmīgumu jauniešiem, kuri vēlas strādāt primārajā sektorā

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Zaudējis spēku

Detalizēti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 25 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par viltošanas apkarošanu vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozarē

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Zaudējis spēku

Detalizēti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 23 - 22-02-2017

Rakstiska deklarācija par vīndarības zinātības nemateriālo kultūras mantojumu

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 27 - 25-01-2017

Rakstiska deklarācija par bērniem, kas cietuši no vardarbības, ļaunprātības un sliktas izturēšanās

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Zaudējis spēku

Detalizēti

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 38 - 04-01-2017

Rakstiska deklarācija dėl būtinybės išlaikyti Rusiją kaip strateginę ES partnerę

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Zaudējis spēku

Detalizēti

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 29 - 13-12-2016

Rakstiski jautājumi

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komisija

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komisija

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komisija

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komisija

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komisija

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komisija

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komisija

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komisija

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komisija

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komisija

Mutiski jautājumi

12

Uzņēmumu sociālā atbildība

01-03-2018 O-000026/2018 Komisija

CETA empīriskā pamatinformācija - pētījumi

10-11-2016 O-000137/2016 Komisija

Genoma rediģēšanas tehnoloģijas: iespējas un riski

24-06-2016 O-000097/2016 Komisija

Lauksaimniecības dzīvnieku transportēšana uz Turciju

24-06-2016 O-000096/2016 Komisija

Eiropas mantojuma aizsardzība

06-05-2015 O-000047/2015 Komisija

ES līdzekļu izmantošana lidostās

17-03-2015 O-000026/2015 Komisija

Izcelsmes valsts nenorādīšana uz ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm

05-02-2015 O-000015/2015 Komisija

Vienošanās farmācijas rūpniecībā

10-12-2014 O-000094/2014 Komisija