Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1970. gada 11. jūlijs, Lancashire

Uzstāšanās plenārsēdēs

53

Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (debates)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(15)

2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(22)

Stāvoklis Sīrijā (debates)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(17)

Rohingu stāvoklis (debates)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Priekšsēdētāja paziņojumi

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Antisemītisma apkarošana (debates)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

ZIŅOJUMS par 2014. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

ZIŅOJUMS par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

14

ZIŅOJUMS par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu

AFCO JURI
15-05-2018 A8-0170/2018

ZIŅOJUMS par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

JURI
09-04-2018 A8-0141/2018

ZIŅOJUMS par dzimumu līdztiesību ES tirdzniecības nolīgumos

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

ZIŅOJUMS par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū

JURI
09-12-2016 A8-0378/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par ES pamatiniciatīvu attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

6

ATZINUMS par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži

INTA
26-04-2018 INTA_AD(2018)616682

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

ATZINUMS par darbinieku pārstāvību uzņēmumu uzraudzības vai pārvaldes struktūrās Eiropā

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

ATZINUMS par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

ATZINUMS par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

14

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohindžu bēgļu stāvokli, īpaši bērnu smago situāciju

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu, tostarp rohingu stāvokli

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/pārsk 1

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē

20-05-2015 RC-B8-0469/2015

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

1

Rakstiski jautājumi

7

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Komisija

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Komisija

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Komisija

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Komisija

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Komisija

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Komisija

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Komisija

Mutiski jautājumi

2

Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā

04-05-2017 O-000037/2017 Komisija

Īsa iztaujāšana - VP/HR - Izraēlas apmetņu veidošanas politika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisija

Interpelācijas

1

VP/HR - Izraēlas apmetņu veidošanas politika

27-01-2017 K-000001/2017 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels