Roberts ZĪLE : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Nāciju Eiropas grupa - Loceklis
 • 14-11-2004 / 16-05-2006 : Nāciju Eiropas grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 17-05-2006 / 19-07-2007 : Nāciju Eiropas grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Nāciju Eiropas grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (Latvija)

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājējs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-09-2004 / 22-09-2004 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm un Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC)
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- TRAN_AD(2007)390537 -  
-
TRAN 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par daudzvalodības veicināšanu  
- P6_DCL(2006)0058 - Zaudējis spēku  
Luís QUEIRÓ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Vasco GRAÇA MOURA , Roberts ZĪLE , Ewa HEDKVIST PETERSEN  
Sākuma datums : 04-09-2006
Zaudē spēku : 04-12-2006
Parakstītāju skaits : 77 - 04-12-2006

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti