Roberts ZĪLE : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- TRAN_AD(2019)639932 -  
-
TRAN 

Kontakti