Syed KAMALL : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Priekšsēdētājs
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - Līdzpriekšsēdētājs

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Apvienotā Karaliste)

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Priekšsēdētāju konference
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 25-11-2014 / 27-01-2015 : Ārlietu komiteja
 • 20-05-2015 / 01-10-2017 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 11-04-2016 / 09-05-2016 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 11-05-2016 / 13-12-2016 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā

Aizstājējs 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 
ATZINUMS par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par atbalstu no talidomīda lietošanas cietušajiem  
- B8-1341/2016  

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas