Marian-Jean MARINESCU : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Novērotājs
 • 01-01-2007 / 14-02-2007 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 15-02-2007 / 09-12-2007 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks
 • 10-12-2007 / 07-01-2008 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumānija)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumānija)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumānija)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumānija)

Biedrs 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām
 • 10-12-2007 / 04-02-2009 : Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārajā asamblejā
 • 17-11-2008 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm

Aizstājējs 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 26-03-2007 / 09-12-2007 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm
 • 10-12-2007 / 16-11-2008 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropas valstīm
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Novērotājs 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par ASV vīzu režīma atcelšanu ES dalībvalstu pilsoņiem  
- P6_DCL(2009)0024 - Zaudējis spēku  
Dushana ZDRAVKOVA , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Panayiotis DEMETRIOU , Stavros LAMBRINIDIS  
Sākuma datums : 18-02-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 71 - 08-05-2009
Rakstiska deklarācija par Timokas ielejā (Serbijā) dzīvojošās rumāņu etniskās minoritātes reliģisko tiesību aizsardzību  
- P6_DCL(2009)0016 - Zaudējis spēku  
Alexandru NAZARE , Marian-Jean MARINESCU  
Sākuma datums : 18-02-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 32 - 08-05-2009
Rakstiska deklarācija par PRO TV televīzijas kanāla turpmāko apraidi Moldovā  
- P6_DCL(2009)0013 - Zaudējis spēku  
Maria PETRE , Joseph DAUL , Tunne KELAM , Theodor Dumitru STOLOJAN , Marian-Jean MARINESCU  
Sākuma datums : 18-02-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 81 - 08-05-2009

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti