Corina CREȚU : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Rumānija)

Priekšsēdētāja vietniece 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eiropas Parlaments

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 194. pants un 162. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 123. pants, 128. pants, 130.b pants, 135. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija