Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumānija
 • Dzimšanas gads: 1967. gada 24. jūnijs, Bucureşti

Politiskās grupas

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Novērotāja
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētāja vietniece
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumānija)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumānija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumānija)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumānija)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Attīstības komiteja
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Attīstības komiteja

Priekšsēdētāja vietniece

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Eiropas Parlaments

Locekle

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Attīstības komiteja
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Attīstības komiteja
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Attīstības komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Attīstības komiteja
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu

Aizstājēja

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ārlietu komiteja
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Novērotāja

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

428

Eiropas Attīstības gads (2015.[nbsp ]gads) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Vīzu režīms trešo valstu valstspiederīgajiem (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Stāvoklis Ukrainā (debates)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (debates)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (debates)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Autonomās tirdzniecības preferences Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Civilās aizsardzības mehānisms (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

3

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

5

ATZINUMS par seksuālo izmantošanu un prostitūciju un tās ietekmi uz dzimumu līdztiesību

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

ATZINUMS par sievietēm ar invaliditāti

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

ATZINUMS par pret dzimumu vērstu genocīdu — sievietes, kuru nav?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

ATZINUMS par sieviešu stāvokli Ziemeļāfrikā

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

ATZINUMS par nestabilitātes radītajām migrācijas plūsmām — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par gadskārtējo ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2010. gadā un Eiropas Savienības politiku šajā jomā, tostarp arī ietekmi uz ES politikas stratēģiju cilvēktiesību jomā

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

ATZINUMS par sieviešu situāciju kara apstākļos

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

ATZINUMS par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Rezolūcijas priekšlikumi

45

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par nesenajiem vardarbības uzliesmojumiem Irākā

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Nigērijā

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Ēģiptē

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Ēģiptē

06-03-2013 B7-0100/2013

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vardarbību pret sievietēm Indijā

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

5

Rakstiska deklarācija par B un C hepatītu

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Zaudējis spēku

Detalizēti

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Sākuma datums : 18-11-2013
Zaudē spēku : 18-02-2014
Parakstītāju skaits : 96 - 18-02-2014

Rakstiska deklarācija par naftas uzņēmumu darbības ietekmi uz Āfrikas vidi, sabiedrības veselību un attīstību

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Zaudējis spēku

Detalizēti

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Sākuma datums : 12-03-2012
Zaudē spēku : 14-06-2012
Parakstītāju skaits : 107 - 14-06-2012

Rakstiska deklarācija par vienvecāka ģimeņu dzīves apstākļiem ES dalībvalstīs krīzes laikā

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Zaudējis spēku

Detalizēti

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Sākuma datums : 14-06-2010
Zaudē spēku : 14-10-2010
Parakstītāju skaits : 71 - 15-10-2010

Rakstiska deklarācija par palīdzību jauniem un gados vecākiem eiropiešiem darba iegūšanā

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Zaudējis spēku

Detalizēti

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Sākuma datums : 05-05-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 81 - 09-09-2010

Rakstiska deklarācija par darbā pieņemšanas ierobežojumu atcelšanu jauno dalībvalstu pilsoņiem

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Zaudējis spēku

Detalizēti

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Sākuma datums : 19-04-2010
Zaudē spēku : 09-09-2010
Parakstītāju skaits : 81 - 09-09-2010

Parlamentārie jautājumi

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komisija

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komisija

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komisija

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komisija

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komisija

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Padome

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komisija

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

37

Sieviešu tiesības Afganistānā

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Atbalsts Sjerraleones Īpašajai Tiesai.

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Stāvoklis Moldovas republikā (debates)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Kopēja imigrācijas politika Eiropai: principi, darbības un instrumenti (īss izklāsts)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(24)

— Migrantu bērnu izglītība (īss izklāsts)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Kopīgā konsulārā instrukcija: biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi (debates)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Daudzvalodība - Eiropas priekšrocības un kopīgi veicamais uzdevums (īss izklāsts)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (īss izklāsts).

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(20)

Rezolūcijas priekšlikumi

1

Rakstiskas deklarācijas

4

Rakstiska deklarācija par pasākumiem, lai apturētu ksenofobiskas, rasistiskas un diskriminējošas darbības, kas vērstas pret rumāņiem Itālijā

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Zaudējis spēku

Detalizēti

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Sākuma datums : 23-03-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 30 - 08-05-2009

Rakstiska deklarācija par daudzu Rumānijas pilsoņu īpašuma prettiesisku konfiskāciju, nepareizi piemērojot normatīvos aktus, kas regulē īpašumtiesības

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Zaudējis spēku

Detalizēti

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Sākuma datums : 12-01-2009
Zaudē spēku : 14-04-2009
Parakstītāju skaits : 21 - 15-04-2009

Rakstiska deklarācija par sieviešu tirdzniecību iesaistīšanai prostitūcijā Eiropas Savienībā

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Zaudējis spēku

Detalizēti

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Sākuma datums : 10-03-2008
Zaudē spēku : 19-06-2008
Parakstītāju skaits : 189 - 19-06-2008

Rakstiska deklarācija Rakstiska deklarācija par nepieciešamību veikt pasākumus, lai aizsargātu apdraudētu vēstures pieminekli — Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāli Bukarestē (Rumānijā)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Pieņemts

Detalizēti

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Sākuma datums : 21-05-2007
Zaudē spēku : 27-09-2007
Pieņemts (datums) : 11-10-2007
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2007)0435
Parakstītāju skaits : 424 - 27-09-2007

Parlamentārie jautājumi

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Komisija

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Komisija

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Komisija

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Komisija

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Komisija

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Komisija

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija