Daniel DALTON : Sākums 

Loceklis 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija attiecībām ar Kanādu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti