Aldo PATRICIELLO : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Aldo PATRICIELLO  
Aldo PATRICIELLO 

Vietnē “EP Newshub”

Kontakti