Adina-Ioana VĂLEAN : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumānija)

Priekšsēdētāja 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Biedrs 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājēja 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Individuālie rezolūciju priekšlikumi  
Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par saistībām