Adina-Ioana VĂLEAN : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti