Cristian-Silviu BUŞOI : CV 

Oriģinālvalodas versija : EN 

CV (par publicēto informāciju ir atbildīgs pats deputāts)  
Atjaunināts 15/03/2019 

Izglītība (kvalifikācijas un diplomi) 

 • 2010 : Doktora grāds “Sabiedrības veselība un veselības pārvaldība”, Medicīnas un farmācijas universitāte, Timišoara
 • 2008 : Rumānijas diplomātijas institūta absolvents, Bukareste
 • 2007 : Titu Majoresku universitātes Juridiskās fakultātes absolvents, Bukareste
 • 2005 : Rumānijas Valsts Aizsardzības koledžas absolvents, Bukareste, diplomdarbs: “Karadienesta reforma Rumānijā”
 • 2003 : Karola Davilas Medicīnas un farmācijas universitātes Medicīnas fakultātes absolvents, Bukareste
 • 1997 : 2. vispārizglītojošās skolas un Trajāna Teorētiskās koledžas absolvents, Drobeta Turnuseverina

Profesionālā darbība 

 • 01/06/2013-01/02/2014 : 2014. gada februāris: Rumānijas Valsts Veselības apdrošināšanas aģentūras (CNAS) priekšsēdētājs
 • 01/04/2007-01/06/2013 : Eiropas Parlamenta deputāts, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) loceklis, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) locekļa aizstājējs
 • 01/12/2004-01/04/2007 : Rumānijas Parlamenta deputāts, Timišas žudeca vēlēšanu apgabals, Veselības aizsardzības un ģimenes komitejas loceklis

Politiskā darbība 

Amati politiskajā partijā vai valsts mēroga arodbiedrībā  
 • 01/10/2017-... : Nacionāli liberālās partijas (PNL) priekšsēdētāja vietnieks
 • 01/08/2016-... : PNL Bukarestes nodaļas priekšsēdētājs.
 • 01/03/2017-01/06/2017 : PNL ģenerālsekretārs
 • 01/11/2014-01/06/2017 : PNL priekšsēdētāja pirmais vietnieks
 • 01/06/2014-01/11/2014 : PNL priekšsēdētāja vietnieks
 • 01/06/2009-01/12/2014 : PNL Timišas nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
 • 01/02/2009-01/06/2009 : PNL Timišas nodaļas priekšsēdētājs
 • 01/01/2007-01/03/2009 : PNL Centrālā politiskā biroja loceklis
 • 01/10/2005-01/01/2007 : PNL Mehedinci nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
 • 01/05/2002-01/02/2005 : PNL Liberālā studentu kluba (PNL studentu organizācijas) nacionālais priekšsēdētājs
 • 01/05/2001-01/05/2002 : TNL (Nacionāli liberālās jaunatnes organizācija) priekšsēdētājs, Timišoara
 • 1996-1998 : TNL dibinātājs un žudeca nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
 • 1996 : PNL biedrs
Amati Eiropas Savienības iestādēs  
 • 01/07/2014-... : Eiropas Parlamenta deputāts, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) loceklis, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) locekļa aizstājējs
 • 01/04/2007-01/06/2013 : Eiropas Parlamenta deputāts, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) loceklis, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) locekļa aizstājējs

Citas aktivitātes 

 • 01/11/1999-01/05/2002 : Apvienības “21. gadsimta jaunatne” dibinātājs un priekšsēdētājs, Drobeta Turnuseverina
 • Sabiedrisko lietu institūta valdes loceklis
 • 2017 : Publikācija: “Kā izārstēt Rumānijas veselības aprūpes sistēmu”, laikraksts “Adevărul”
 • 2011 : Publikācija: “Veselības politika Eiropas Savienībā”, “Polirom” (līdzautors Kristians Vladesku)
 • 2000 : Publikācija: “Liberālās izglītības pakalpojumu reforma Rumānijā”

Kontakti