Cristian-Silviu BUŞOI : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Loceklis 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 

Aizstājējs 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm 

Kontakti