Rovana PLUMB : Sākums 

Locekle 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājēja 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Reģionālās attīstības komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Kontakti