Iliana IOTOVA
  • Iliana
    IOTOVA
  • Bulgārija
  • Dzimšanas gads: 1964. gada 24. oktobris, Sofia

Uzstāšanās plenārsēdēs

40

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(25)

Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana (debates)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(7)

Turcijas panāktais progress vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē (debates)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(16)

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (debates)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(3)

Paziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu (debates)

08-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-08(11)

Eiropadomes 2015. gada 17. un 18. decembra sanāksmes secinājumi (debates)

19-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-19(9)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos

REGI
04-04-2016 A8-0074/2016

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

2

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

4

ATZINUMS par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā

FEMM
07-09-2016 FEMM_AD(2016)585437

ATZINUMS par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

ATZINUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam

REGI
20-04-2016 REGI_AD(2016)572895

ATZINUMS par Kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Rezolūcijas priekšlikumi

6

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par darbaspēka brīvu pārvietošanos Eiropā

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Zaudējis spēku

Detalizēti

Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA

Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 135 - 08-12-2015

Parlamentārie jautājumi

10