Othmar KARAS : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

PE  
Eiropas Parlaments 

Priekšsēdētāja vietnieka pienākumi: 

Loceklis 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 
Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Palestīnu 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti