Renate SOMMER : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transporta un tūrisma komiteja

Aizstājēja 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Magriba valstīm un Arābu Magriba Savienību (ieskaitot Lībiju)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārajā asamblejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Magriba valstīm un Arābu Magriba Savienību (ieskaitot Lībiju)

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par nāvessoda piespriešanu, nomētājot ar akmeņiem, divām sievietēm uz apsūdzību pamata par laulības pārkāpšanu  
- P6_DCL(2007)0050 - Zaudējis spēku  
Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM  
Sākuma datums : 09-05-2007
Zaudē spēku : 14-09-2007
Parakstītāju skaits : 128 - 14-09-2007

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.