Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Priekšsēdētāja vietniece
 • Spānija Partido Socialista Obrero Español
 • Dzimšanas gads: 1960. gada 18. septembris, Madrid

Politiskās grupas

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Locekle
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Locekle
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētāja vietniece
 • 17.04.2018 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētāja vietniece

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Priekšsēdētāja

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Priekšsēdētāja vietniece

 • 14.09.2017 ... : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Locekle

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Vides, sabiedribas veselibas un pateretaju politikas komisija
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Sieviešu tiesibu un vienlidzigu iespeju komisija
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacija ES-Polijas kopigai parlamentarai komisijai
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Rupniecibas, arejas tirdzniecibas, petijumu un energijas komisija
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Pagaidu komiteja cilvēka genoma izpētei un citām jaunajām tehnoloģijām mūsdienu medicīnā
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Sieviešu tiesību un vienlīdzīgu iespēju komiteja
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Eiropas Parlamenta deputati Vienota parlamentara Asambleja vienošanas starp Afrikas, Karibu un Klusa okeana valstim un Eiropas Savienibu(ACP-ES)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Vides, veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības politikas komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Attīstības komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Attīstības komiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Ārlietu komiteja
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Ārlietu komiteja
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2017 ... : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 19.01.2017 ... : Ārlietu komiteja
 • 02.02.2017 ... : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Aizstājēja

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Nodarbinatibas un socialo lietu komisija
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Vides, veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības politikas komiteja
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Pilsoņu brīvību un tiesību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Attīstības un sadarbībaskomiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ārlietu komiteja
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Mašrika valstīm
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ārlietu komiteja
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegācija attiecībām ar Mašrika valstīm
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 14.07.2014 ... : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 02.02.2017 ... : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 13.10.2017 ... : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

21

Ceļa karte dzimumu līdztiesībai 2006.-2010. g. (debates)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Nāvessoda moratorijs (debates)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Nāvessoda piespriešana medicīnas darbiniekiem Lībijā (debates)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(7)

Cilvēktiesību padomes ikgadējais ziņojums (debates)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(19)

Eiropas finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē (debates)

29-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-29(16)

Situācija Darfūrā (debates)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(9)

Attīstība un migrācija (debates)

06-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-06(3)

Guantanamo ieslodzīto stāvoklis (debates)

31-05-2006 P6_CRE-REV(2006)05-31(12)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

ZIŅOJUMS par divpusēju sarunu un apspriešanās ar trešām valstīm norisi

AFET
30-07-2007 A6-0302/2007

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006-2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Rezolūcijas priekšlikumi

70

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par afgāņu žurnālista Perwiz Kambakhsh lietu

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Ziemeļkivu reģionu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sieviešu tiesībām Saūda Arābijā

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sievietēm, kas tika izmantotas kā seksa verdzenes

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Somāliju

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par sieviešu tirdzniecību iesaistīšanai prostitūcijā Eiropas Savienībā

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Zaudējis spēku

Detalizēti

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Sākuma datums : 10-03-2008
Zaudē spēku : 19-06-2008
Parakstītāju skaits : 189 - 19-06-2008

Rakstiska deklarācija par nepieciešamību pārtraukt saikni starp darījumu ceļotājiem un sieviešu un bērnu tirdzniecību piespiedu prostitūcijai

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Zaudējis spēku

Detalizēti

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Sākuma datums : 24-10-2005
Zaudē spēku : 24-01-2006
Parakstītāju skaits : 265 - 24-01-2006

Parlamentārie jautājumi

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Komisija

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Komisija

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Padome

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Komisija

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Padome

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Komisija

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Padome

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Komisija

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Padome

Parlamentārās aktivitātes 5. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Rezolūcijas priekšlikumi

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Parlamentārie jautājumi

30

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Komisija

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Komisija

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Komisija

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Komisija

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Komisija

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Padome

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels