Gianni PITTELLA : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētājs
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Itālija)

Biedrs 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Priekšsēdētāju konference
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Zivsaimniecības komiteja
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi 
Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par hroniskām ar vēzi nesaistītām sāpēm personām no 65 gadu vecuma  
- P8_DCL(2016)0065 - Zaudējis spēku  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 136 - 13-12-2016

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma