Gianni PITTELLA
  • Gianni
    PITTELLA
  • Itālija
  • Dzimšanas gads: 1958. gada 19. novembris, Lauria (PZ)

Uzstāšanās plenārsēdēs

145

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (debates)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (debates) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

"Paradīzes dokumenti" (debates)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (debates)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā (debates)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(13)

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

34

Rezolūcijas priekšlikums par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti

11-12-2017 B8-0677/2017

Rezolūcijas priekšlikums par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti

28-09-2017 B8-0538/2017

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm

23-11-2016 B8-1288/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par ES un Turcijas attiecībām

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Rezolūcijas priekšlikums par ES un Turcijas attiecībām

22-11-2016 B8-1283/2016

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par hroniskām ar vēzi nesaistītām sāpēm personām no 65 gadu vecuma

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Zaudējis spēku

Detalizēti

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 136 - 13-12-2016

Mutiski jautājumi

3

ES politika un rīcība bērnu aizsardzībai migrācijas kontekstā

17-10-2016 O-000126/2016 Komisija

Eiropas dzelzceļa drošības veicināšanas pasākumi

21-12-2015 O-000161/2015 Komisija

Eiropas Savienības tēraudrūpniecības nozares konkurētspēja

20-11-2014 O-000088/2014 Komisija