Geoffrey VAN ORDEN : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Delegācija attiecībām ar Indiju 

Loceklis 

CPDE  
Delegāciju vadītāju konference 
Ārlietu komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti