Geoffrey VAN ORDEN : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Aizstājējs 

Attīstības komiteja 
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti