Claude MORAES : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Loceklis 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm 

Aizstājējs 

Budžeta komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti