Daniel HANNAN
 • Daniel
  HANNAN
 • Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
 • Loceklis
 • Apvienotā Karaliste Conservative Party
 • Dzimšanas gads: 1971. gada 1. septembris, Lima

Uzstāšanās plenārsēdēs

152

Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(7.1)

Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(7.2)

Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.1)

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(8.1)

Kohēzijas politika un aprites ekonomika (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(9.1)

Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(6.1)

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu

AFCO
29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

1

Rakstiski jautājumi

10

  Capital gains tax in Portugal

20-06-2017 E-004104/2017 Komisija

  Cultural Goods Directive

19-05-2016 P-004080/2016 Komisija

  Legal status of an independent Scotland vis-à-vis the EU

24-06-2015 E-010119/2015 Komisija

  VAT exemption ceiling

22-01-2015 P-000909/2015 Komisija

  Lack of residency for minors

08-12-2014 E-010386/2014 Komisija

  Lack of residency for minors

08-12-2014 P-010383/2014 Padome

  High potency vitamin and mineral supplements - maximum permitted levels

10-10-2014 E-007826/2014 Komisija

  Closure of ferry routes between UK and Scandinavia

10-10-2014 E-007823/2014 Komisija

  National Accredited Certification Scheme (ACS) - Gas Safe Register

09-10-2014 P-007768/2014 Komisija

  Creation of wetlands in Medmerry, west of Selsey, West Sussex (UK)

30-07-2014 P-006166/2014 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M045
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11050
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M045
  1047 Brussels