Brice HORTEFEUX : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 20-07-2004 / 02-06-2005 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 20-07-2004 / 02-06-2005 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Biedrs 

  • 21-07-2004 / 06-03-2005 : Ekonomikas un monetārā komiteja
  • 15-09-2004 / 02-06-2005 : Delegācija attiecībām ar Magriba valstīm un Arābu Magriba Savienību (ieskaitot Lībiju)
  • 21-02-2005 / 02-06-2005 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājējs 

  • 22-07-2004 / 02-06-2005 : Budžeta komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti