• Seán   KELLY  

Seán KELLY : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 7. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO)  
- REGI_AD(2012)494633 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību  
- REGI_AD(2012)494608 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu „Radošā Eiropa”  
- ITRE_AD(2012)483700 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par Eiropas pievilcību investīcijām  
- ITRE_AD(2012)478541 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu  
- REGI_AD(2011)456617 -  
-
REGI 
ATZINUMS par Inovācijas Savienību — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei  
- CULT_AD(2011)454379 -  
-
CULT 
ATZINUMS par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2008. gada pārskats  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (2011)  
- REGI_AD(2009)430326 -  
-
REGI