• Seán   KELLY  

Seán KELLY : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus - 7. sasaukums 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par jūras nozaru izaugsmi — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē  
- REGI_AD(2013)506188 -  
-
REGI 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā  
- CULT_AD(2011)458791 -  
-
CULT 
ATZINUMS par ilgtspējīgu nākotni transportam  
- REGI_AD(2010)430980 -  
-
REGI