Pascal CANFIN : Sākums 

Priekšsēdētājs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Loceklis 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti