Bas EICKHOUT : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Loceklis 

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 

Aizstājējs 

Budžeta kontroles komiteja 
Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti