Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • Loceklis
 • Vācija Bündnis 90/Die Grünen
 • Dzimšanas gads: 1961. gada 26. marts, Bad Wildungen

Uzstāšanās plenārsēdēs

40

Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana (debates)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana (debates)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana (debates) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi (debates)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi (debates)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosāts un atļaujas piešķiršanas procedūras (debates)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

8

ZIŅOJUMS par augu aizsardzības līdzekļu regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu

ENVI
23-07-2018 A8-0268/2018

ZIŅOJUMS par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm

ENVI
29-02-2016 A8-0046/2016

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

16

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

AGRI
30-08-2018 AGRI_AD(2018)623647

ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2019. gada budžeta projektu

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

ATZINUMS par pārtikas un lauksaimniecības nākotni

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

ATZINUMS par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

ATZINUMS par Eiropas stratēģiju proteīnaugu popularizēšanai — proteīnaugu un pākšaugu ražošanas veicināšanu Eiropas lauksaimniecības nozarē

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku par bioloģisko produktu tirdzniecību

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

ATZINUMS par Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

6

Rakstiskas deklarācijas

2

Rakstiska deklarācija par bioloģisko produktu veicināšanu ēdnīcās

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Zaudējis spēku

Detalizēti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Sākuma datums : 24-10-2016
Zaudē spēku : 24-01-2017
Parakstītāju skaits : 75 - 25-01-2017

Rakstiska deklarācija par pārtikas izšķērdēšanu

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Zaudējis spēku

Detalizēti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Sākuma datums : 12-01-2015
Zaudē spēku : 12-04-2015
Parakstītāju skaits : 179 - 17-04-2015

Rakstiski jautājumi

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Komisija

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Komisija

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Komisija

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Komisija

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisija

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisija

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisija

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisija

Mutiski jautājumi

10

Plaša iztaujāšana - Eiropas Savienībā šovasar notikušie ugunsgrēki

21-07-2017 O-000063/2017 Komisija

Plaša interpelācija - turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 O-000029/2017 Komisija

Trans-taukskābes (TTS)

13-07-2016 O-000106/2016 Komisija

Trans-taukskābes (TTS)

13-07-2016 O-000105/2016 Padome

Zikas vīrusa uzliesmojums

24-02-2016 O-000030/2016 Komisija

Nesodāmība par frankoistu režīma izdarītajiem noziegumiem Spānijas valstī

07-12-2015 O-000157/2015 Komisija

Interpelācijas

2

Eiropas Savienībā šovasar notikušie ugunsgrēki

21-07-2017 G-000009/2017 Komisija

Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pasta adrese

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels