Sabine VERHEYEN : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Kultūras un izglītības komiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu 

Aizstājēja 

Attīstības komiteja 
Budžeta kontroles komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku 

Kontakti