Axel VOSS : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi 

Loceklis 

Juridiskā komiteja 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Axel VOSS  
Axel VOSS 

Vietnē “EP Newshub”

  • Qualität der Prüfung der Pflanzenschutzmittel muss EU-weit gleich sein Wissenschaft darf nicht von der Tagespolitik abgängig sein. Das heißt für uns, dass Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel... https://t.co/SJCdP2SOYB 

    Publicēts:  
    datums twitter 

Kontakti